فروش سیم و کابل

فروش سیم و کابل انواع برندها، کیفیت کالا، اصالت کالا، رضایت مشتری، جهت استعلام قیمت و سفارش کالا تماس حاصل نمایید. 

   تماس:02133988516

سیم مسی لخت نمره 240 مسبار کاوه

سیم مسی لخت نمره 240 مسبار کاوه، از چندرشته منظم از گروه 2 استادارد IEC 60228 تشکیل می گردد. هادی های مسی چند رشته منظم با پوشش و یا بدون پوشش قلع در سیم مسی مسبار کاوه استفاده شده است و آنیل شده می باشد. خوردگی محیطی این سیم مسی ارت بدون اثرات ظاهری تخریب خوردگی خواهد بود. مقاومت ویژه الکتریکی تعیین شده در سیم مسی لخت مسبار کاوه حداکثر 0.019 میکرو اهم در متر و ضخامت قلع در صورت قلع اندود بودن حداقل یک میکرومتر می باشد.

 

گروه بندی: 
تصویر: